Sonradan Yıllara Sari Hale Gelen İnşaat İşlerinde Vergi Tevkifatı

İşe başlandığı tarih ve sözleşmenin ilk imzalandığı tarih itibariyle yıllara sari olmayan inşaat işlerinde vergi tevkifatı yapılmasına gerek yoktur. Ancak bazen işin uzaması sebebiyle işler öngörülen süreden daha uzun sürebilmekte, bazen de idarenin veya ana firmanın tabeplerinde meydana gelen değişiklere göre uzamakta ve yıllara sari hale gelmektedir. Bu gibi durumlarda önce vergi tevkifatı yapılmamış olsa bile, işin yıllara sari olacağı öğrenildikten sonra vergi tevkifatı yapılmaya başlanmalıdır.

Sonradan yıllara sari hale gelen inşaat işlerinde vergi tevkifatı ile ilgili de daha önce Trabzon Vergi Dairesi başkanlığı tarafından verilen özelge mevcuttur.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı   :  B.07.1.GİB.4.61.15.01-606-100-2010-107

22/08/2011

Konu : Yıllara Sari Hale Gelen İnşaat İşinde Vergi Tevkifatı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sözleşmede 2010 yılında başlayıp aynı yıl içerisinde bitirilmesi öngörülen inşaat işinin süre uzatımı nedeni ile sonraki takvim yılına sarktığı belirtilerek, süre uzatımının idarece onaylanmasından önceki dönemlerde tevkifat yapılmadan ödenmiş olan istihkaklardan tevkifat yapılmasının gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, anılan Kanununun 44 üncü maddesinde; inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği ayrıca, bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderlerinve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılatın, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarma işlerinden olması için yapılan işin inşaat ve onarma işi olması, birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu kesinti oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

Buna göre; başlangıçta sözleşmeye istinaden 2010 yılında başlanıp aynı yıl içerisinde bitirilmesi öngerilen söz konusu inşaat işinin, süre uzatımı alınması nedeniyle yıllara sari hale geldiği anlaşılmış olup, süre uzatımının idarece onaylandığı tarihten itibaren yapılan hakediş ödemeleri üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre %3 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. Ancak, önceki dönemlerde kesinti yapılmaksızın ödenmiş olan hakedişlerden ise vergi kesintisi yapılmayacağı tabiidir.

Ayrıca, süre uzatımına idare tarafından izleyen yılda onay verilmesi durumunda ise, söz konusu işin 2011 yılına sarkması nedeniyle her halukarda 01/01/2011 tarihinden itibaren yıllara sari olacağı tabidir.

Mahmut Efe
Mahmut Efehttps://www.mahmutefe.com.tr
Tüm sorularınız ve bilgi almak için e-posta ile ulaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

111BeğenenlerBeğen
119TakipçilerTakip Et
3TakipçilerTakip Et

Gündemdeki Konular