Ana Sayfa Vergi Özelgeler

Özelgeler

Mükelleflerin ve vergi sorumlularının kanunlar ile diğer yazılı mevzuat hükümlerinde açıkta bilirtilmeyen halleri ile ilgili özelgeler bu başlık altında paylaşılacaktır. Özelgeler (muktezalar) emsal teşkil etmekle birlikte belirsizlik olan durumlarda mükellefler ve vergi sorumluları için güçlü bir kaynaktır.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı:E-84974990-130-412746 12.09.2022 Konu:% 100 meyve sularında KDV oranı (meyve suyu, zencefil, zerdeçal,vitamin C, kolajen ve probiyotik karışımdan oluşan meyve suyu) İlgi:04.03.2022 evrak kayıt tarih ve 349251 sayılı özelge talep formunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firma olarak alkolsüz içecekler tebliğine uygun olarak...
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı:E-64597866-130-4887 17.03.2022 Konu: Pastanede yapılan doğrudan satış ve yeme içme hizmetlerinin KDV oranı İlgi: a) 01.03.2022 tarih ve 17128 sayılı özelge talep formunuz. b) 01.03.2022 tarih ve 17300 sayılı özelge talep formunuz. c) 07.03.2022 tarih ve 19008 sayılı ek dilekçeniz. İlgide kayıtlı özelge talep formları ve...
T.C. AMASYA VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı:E-65771276-130-9494 20.04.2022 Konu:Pide ve lahmacun ürünlerinde uygulanan KDV oranı İlgi:14/03/2022 tarih ve 18558 evrak kayıt numarası ile gelen özelge talep formunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; lahmacun ve pidecilik faaliyeti kapsamında işyerinizde yeme içme hizmeti sunduğunuz, ayrıca sipariş edilen pide ve lahmacunu işyerinize gelip alanların yanında evlere (veya cenazelere toplu...
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı:90792880-155-235 15/03/2013 Konu: Kapıcıya ödenecek ihbar ve kıdem tazminatının gelir ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, yöneticisi olduğunuz apartmanın kapıcısına ödenecek ihbar ve kıdem tazminatının gelir ve damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı...
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı: 95133703-105-16560 Konu: Fatura düzenleme. 21.02.2018   İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile kestiğiniz faturada müşteri bilgilerinin olduğu bölüme müşterinin kendi kaşesini basmasının mahsuru olup olmadığı hakkında bilgi istenilmiştir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun; 230 uncu maddesinde; "Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur: 1.Faturanın düzenleme tarihi, seri ve...
T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı:E-63611781-120-38976 03.11.2021 Konu:Evde hazırlanan sebze ve meyve kurularının internet üzerinden satışı hk. İlgi:17.03.2021 tarihli Özelge Talep Formunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formunda; evinizde kendi imkanlarınızla kanunun öngördüğü makine ve aletler dışında başka makine ve alet kullanmadan sebze ve meyve kurutarak internet üzerinden satmanız halinde, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla esnaf muaflığından...
İş kazalarında bazen işveren haklı veya haksız olması durumuna bakmaksızın çalışanını korumak, maddi ve manevi anlamda destek olmak için bazen kaza sonrası para yardımı yapmaktadır. İş kazası geçiren işçiye yapılan para yardımının vergilendirilmesi ile ilgili muallakta olan durumları netleştirmek için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 'nın vermiş olduğu özelge şu...
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV- ÖTV Grup Müdürlüğü ACELE Sayı :39044742-130-E.702055 24.09.2020 Konu:Sanal ofis kiralama hizmetinde uygulanması gereken KDV oranı İlgi:04/08/2020 tarih ve 2243113 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formunda; kiralama faaliyeti ile iştigal eden Şirketiniz tarafından verilen sanal ofis hizmetinin, 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer alan...
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı:41931384-130-42479 02.11.2020 Konu:Adi Ortaklık Kurulmadan Önce Ortaklar Adına Kesilen Faturaların Adi Ortaklıkta Kullanımı İlgi:13/12/2016 tarih ve … kayıt sayılı özelge talep formunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formunun ve ortaklığınıza ait mükellefiyet sicil kaydının incelenmesinden, 16/11/2016 tarihinde … ve … olmak üzere iki gerçek kişiden oluşan...
T.C.NİĞDE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı: 43626428-130-E.24527 10.11.2020 Konu: Şirket aktifinde iki yıldan uzun süre kalan taşınmazın kat karşılığı devri İlgi: a) 03/02/2020 tarihli ve … sayılı özelge talep formunuz. b) 21/02/2020 tarihli ve … sayılı özelge talep formunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızdan, Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olarak 28/12/2005 tarihinden itibaren...